021/529-529 021/459-459 021/528-528 069/5690-132 info@alunno.rs Novi Sad, 21000

Motociklisti

Početak proleća obavezno prati povećan broj dvotočkaša na putevima. Ovom prilikom pravimo mali osvrt na njihovu bezbednost.

Statistički pokazatelji za ovu grupu učesnika u saobraćaju nisu ohrabrujući. Iako je njihovo učešće u ukupnom saobraćaju svedeno na nekoliko meseci godišnje i u ukupnom broju vozila učestvuju sa svega nekoliko procenata, u ukupnom broj poginulih oni učestvuju sa čak 15%! Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena i nepropisna brzina, nepropisne radnje i nekorišćenje zaštitne opreme. Zakonodavac zahteva da svaki vozač i putnik motocikla, mopeda, tricikla i četvorocikla moraju imati homologovanu kacigu, zakopčanu na način koji je propisao proizvođač. Takođe, vozač i putnik ovih vozila ne smeju biti pod dejstvom alkohola.

 

Pored kacige, preporuka je koristiti i dodatnu zaštitnu opremu, iako nju zakonodavac nije predvideo. Tu posebno naglašavamo adekvatnu obuću, koja treba da zaštite nožni zglob, zatim odeću i rukavice. Svaki vozač mora svog suvozača upoznati sa osnivnim pravilima ponašanja na motociklu.

 

Potrebno je skrenuti pažnju i vozačima ostalih vozila da budu oprezni, da dodatno obrate pažnju da li se pored i iza njih nalazi vozač dvotočkaša, posebno pri skretanjima, preticanjima, obilaženjima i prestrojavanjima. Najmanja nepažnja može biti vrlo opasna za ove vozače.