021/529-529 021/459-459 021/528-528 069/5690-132 info@alunno.rs Novi Sad, 21000

Liman 9. 11. | Bulevar 12. 11.

U Novoj 2021. godini ti sa vozačkom dozvolom, jer…

Lakše je! 💯 😁

Liman ili Bulevar
Manji ↔️ veći auto
Na 3 ↔️ 36 rata
Pre ↔️ Posle podne
Instruktor mlađi ↔️ Instruktor stariji

Upiši, nauči, položi i vozi! 👌

Liman 9.11.
Bulevar 12.11.

Vidimo se! 😎
Liman +381 21 459459
Bulevar +381 21 528528⁣⁣