021/529-529 021/459-459 021/528-528 069/5690-132 info@alunno.rs Novi Sad, 21000

Alunno kreće sa radom 27. aprila

🚘 Alunno kreće sa radom. 💪

😷 Ograničen broj kandidata.

💻 Prijave i online putem.

👌 NaUči. 👊 Položi. 👍 Vozi.

Dobro došli!

021/459-459; 021/528-528