021/529-529 021/459-459 021/528-528 069/5690-132 info@alunno.rs Novi Sad, 21000

Полагање полигонског дела практичног испита

Члан 16.
На делу практичног испита који се спроводи на полигону кандидат за возача моторних возила категорија B1 и B изводи следеће полигонске радње:
1) вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом саобраћајне траке;
2) паркирање возила подужно, вожњом уназад;
3) паркирање возила под правим углом, вожњом уназад;
4) полукружно окретање возила са највише три потпуна маневра на простору ширине две саобраћајне траке;
5) заустављање и полазак возилом на путу са успоном;
6) кочење и заустављање.
Радње из става 1. овог члана изводе се на следећи начин:
1) вожња напред са променом степена преноса и уназад са променом саобраћајне траке, изводи се према ситуацији на слици 5. која је дата у Прилогу 1. Кандидат од полазног поља „I”, убрзава возило са променом степена преноса и зауставља се у зауставном пољу „II”, при чему хоризонтална пројекција најистуреније тачке предњег дела возила на подлогу мора бити у том пољу. Из тог положаја возило се креће ходом уназад уз промену саобраћајне траке, пролазећи кроз пролазно поље „III” и поновном променом саобраћајне траке враћа се на полазно поље „I”, при чему се цело возило зауставља у том пољу. Приликом кретања возила ходом уназад кандидат користи возачка огледала, односно гледа преко рамена. Током кретања ходом уназад од зауставног поља „II” до полазног поља „I” возило се може зауставити највише 2 пута и извршити један корак корекције (један корак корекције је кретање возилом супротно задатом смеру);
2) паркирање возила подужно, вожњом уназад, изводи се према ситуацији на слици 6. која је дата у Прилогу 1. Кандидат возилом из положаја „1” креће се ходом унапред праволинијски до положаја „2”, одакле једним ходом уназад и највише једним ходом унапред, возило зауставља на паркинг место, при чему цело возило мора бити у пољу паркинг места;
3) паркирање возила под правим углом, вожњом уназад, изводи се према ситуацији на слици 7. која је дата у Прилогу 1. Кандидат возилом из положаја „1” креће се ходом унапред до положаја „2”, који заузима на начин који му омогућава да кретањем ходом уназад возило заустави на паркинг месту, при чему цело возило мора бити у пољу паркинг места;
4) полукружно окретање возила са највише три потпуна маневра на простору ширине две саобраћајне траке, изводи се према ситуацији на слици 8. која је дата у Прилогу 1. Кандидат возилом из положаја „1” креће се ходом унапред до положаја „2”, из кога се ходом уназад креће до положаја „3”, а затим ходом унапред возилом заузима положај „4” на другој саобраћајној траци намењеној за кретање у супротном смеру;
5) заустављање и полазак возилом на путу са успоном, изводи се према ситуацији на слици 9. која је дата у Прилогу 1. Кандидат зауставља возило на путу са успоном, при чему су сви точкови возила на успону, а затим креће возилом ходом унапред, при чему се возило не сме покренути уназад;
6) кочење и заустављање, изводи се према ситуацији на слици 10. која је дата у Прилогу 1. Кандидат од полазне линије „m” до линије кочења „n” убрзава до брзине од 30 km/h, након чега успорава форсираним непрекидним деловањем на команду радне кочнице, и зауставља се тако да хоризонтална пројекција најистуреније тачке предњег дела возила на подлогу не сме бити иза крајње линије „p”. Сила на команди се мора дозирати тако да не дође до блокирања било ког точка. Код извођења радње из става 1. тачка 6) овог члана, један од испитивача мора седети, у моторном возилу B категорије, на месту са дуплим ножним командама.

Сваку радњу кандидат изводи у једном покушају, осим радњи из става 1. тач. 2), 3) и 6) овог члана које се могу изводити највише у два покушаја.